Drewno jest elementem podatnym na działanie grzybów i gnicie – jeszcze w czasie wzrostu drzewa, jaki i już po ścięciu. Zobacz, jakie są tego efekty.

Procesy gnilne rozwijają się w drzewie, kiedy rośnie oraz rozwijające się już po jego ścięciu. Drzewa i powstające z nich produkty atakują je także rozmaite grzyby chorobotwórcze oraz owady. W ten sposób powstają defekty drewna decydujące o jego przydatności i możliwościach wykorzystania. Wymienić wśród nich należy:

 • zmianę zabarwienia,
 • siniznę, którą wywołują grzyby atakujące świeże drewno o wilgotności 33-82%;
 • zgniliznę zwaną też murszem.

Najpowszechniejsze gatunki grzybów, które rozwijają się na drewnie tarcicowym

Grzyby, które bytują na elementach drewnianych powodują przyspieszony rozkład, co w konsekwencji wyklucza takie drewno pod względem konstrukcyjnym.

Najczęściej w naszej codziennej praktyce mamy do czynienia z następującymi gatunkami grzybów zajmujących duże powierzchnie drewna:

 • grzyb domowy właściwy, czyli stroczek domowy (Merulius lacrimans),
 • grzyb kopalniany krowiak łykowaty (Paxillus acheruntius),
 • grzyb domowy biały (Serpula lacrymans),
 • grzyb piwniczny gnilica mózgowata (Coniophora cerebella),
 • porzyca inspektowa (Poria vaporaria).

Pojawiają się też grzyby bytujące w sposób gniazdowy, są to:

 • grzyb podkładowy, czyli twardział łuskowaty (Lentinus lepideus)
 • grzyb słupowy siatkowiec płotowy (Lensites sepiaria).

Najpowszechniejsze gatunki owadów żerujących na lub w drewnie tarcicowym

Owady, które wymieniamy poniżej są zaliczane do pasożytów drewna, które niekorzystnie wpływają na jego kondycję. Są to:

 • świrak okrętowiec (Teredo navalis),
 • raczek (Limmonoria lignorum),
 • spuszczel (Hylotrupes bajulus),
 • drwalnik paskowy (Xyloterus lineatus),
 • trzpiennik olbrzym (Sirex gigas),
 • kołatek mieszkaniowy (Anobium pertinax),
 • rytel pospolity (Hylocoetus dermestoides)
 • kołatek meblowy (Anobium domesticus).

Trzeba też wspomnieć o jednym szczególnym okazie, którym jest objęty ochroną gatunkową – kozioróg dębosz (Cerambyx cerdo).

owad żerujący na drzewie

Owad żerujący na drzewie

Recepty tradycyjne i nowoczesne

Jeśli grzyby czy owady zaatakują drzewo, po ścięciu będzie ono – jeśli procesy chorobowe są zaawansowane – nadawało prawdopodobnie tylko na opał. I na to niewiele możemy poradzić. Przeciwnie w sytuacji, kiedy ścięte zostało zdrowe drzewo. Wtedy musimy zrobić wszystko, by powstałą z niego tarcicę świerkową, sosnową, dębową czy każdą inna uchronić przez szkodliwymi czynnikami.

Dlatego mając do czynienia z tarcicą przeznaczoną do celów budowlanych zwracamy uwagę na to, by:

 • wietrzyć pomieszczenia, w których jest ona przechowywana  ora pomieszczenia, w których znajdują się wykonane z niej wyroby (także domy z drewnianymi meblami),
 • wykonać właściwą izolację antywilgociową,
 • nie malować drewna farbami typu olejnego zanim nie zostanie ono w odpowiednim stopniu wysuszone,
 • impregnowanie drewna specjalnie opracowanymi preparatami działającymi grzybobójczo i pleśniobójczo,
 • nie wykorzystywać w celach konstrukcyjnych drewna pozyskanego w wyniku rozbiórki starych domów.

Nie jesteśmy bezsilni wobec natury. Z grzybami i owadami uszkadzającymi drewno możemy sobie poradzić, jeśli wiemy, jak się do tego zabrać. Profesjonalnie przygotowana ekipa naszego tartaku radzi sobie z tym doskonale.

Poznaj też : „Podstawowe zasady chronienia produktów tarcicowych przed wpływem niekorzystnych czynników atmosferycznych” – artykuł znajdziesz na naszym firmowym blogu, zapraszamy do lektury.

Zobacz też, jakich błędów nie popełniamy, by wady drewna nie pojawiły się w na późniejszym etapie – polecamy tekst: „7 wad drewna powstających w czasie procesu suszenia„.


Informacje pochodzą z:

 • PN-66/D-01100 Wady drewna,
 • PN-79/D-01011 Drewno okrągłe. Wady.