Produkcja tarcicy oraz innych półfabrykatów wiąże się z otrzymywaniem określonej ilości zrzyn w procesie obróbki drewna. Wszelkiego rodzaju zrębki, trociny oraz inne elementy drewniane, które nie stanowią pozycji w regularnej sprzedaży, warto poddawać swoistemu recyklingowi zamiast wywożenia na wysypisko. Z wybranym tartakiem, a tym samym z producentem zrzyn tartacznych iglastych, można zatem współpracować sporadycznie lub stale, odbierając drewniany odpad i dbając jednocześnie o środowisko.

Asortyment od producenta, czyli zrzyny tartaczne iglaste ze sprawdzonego źródła

Odpad drewniany również powinien mieć odpowiednią jakość, aby jego zastosowanie nie wiązało się ze stratami. Ryzyko niesie ze sobą zwłaszcza drewno spróchniałe, zawilgocone oraz w inny sposób pozbawione swoich wartościowych cech. Ma to znaczenie nawet w przypadku trocin, które często stanowią główny surowiec do produkcji określonych elementów drewnopochodnych.

Co zatem można przygotować lub stworzyć przy użyciu iglastych zrzynów tartacznych od ich producenta?

1. Brykiet lub pellet na opał

W ofercie są często typowe odpady w postaci całych kawałków drewna, które spalać można w piecu lub kominku, natomiast przetworzona forma, powstała głównie z trocin, to granulat pelletu lub kostki brykietowe o dostatecznej kaloryczności.

2. Płyty wiórowe, płyty pilśniowe

Odpowiednio sprasowane wióry drzewne z użyciem żywic lub klejów przybierać mogą postać płyt, które mają zastosowanie w przemyśle meblowym, a także do tworzenia paneli podłogowych. Płyty takie przybierają różny wygląd, od widocznej struktury po gładką powierzchnię.

3. Nawierzchnie placów zabaw

Alternatywą dla trawy, piasku, czy granulatu poliuretanowego mogą być zrzynki kory drewna, które odpowiednio usypane amortyzują upadki. Nawierzchnia taka stosowana jest tam, gdzie nie ma potrzeby wkopywania poszczególnych urządzeń.

4. Podściółki dla roślin i zwierząt

Kora sosnowa jest często stosowana jako podsypka pod rośliny ogrodowe, natomiast można jej użyć także w hodowli zwierząt. Podłoże dla młodych i dorosłych zwierząt poszczególnych gatunków, na przykład kóz, można z powodzeniem wysypać odpowiednimi zrębkami kory.

kawalek drewna i zrzyny tartaczne

5. Powierzchnie jeździeckie

Podłoże w boksach oraz na terenie stadniny koni może również zostać wysypane odpowiednio przygotowanymi zrębkami kory. Nie jest to jeszcze standard w Polsce, natomiast za granicą często stosuje się taką właśnie formę podściółki dla zdrowia kopyt zwierząt.

6. Krajobrazy w przestrzeni publicznej

Często kora pełni rolę nie tylko ściółki pod określone rośliny, lecz wysypane nią zostają znacznie większe powierzchnie. Zwyczajne zrzyny tartaczne stanowią wtedy naturalną dekorację, przyjazną dla środowiska i zgodną z zasadami recyklingu.

7. Papier i artykuły z nim związane

Produkcja papierniczej masy włóknistej bazować może na tak zwanej zrębce papierniczej, która również jest odpadem tartacznym. Odpowiedniej jakości drewno pozbawione kory oraz sęków posiada strukturę włóknistą, niezbędną w tworzeniu papieru.

Wysoka jakość w ramach współpracy z tartakiem – producentem, czyli zrzyny tartaczne iglaste na zamówienie

Przygotowanie przez producenta określonej partii zrzynów tartacznych iglastych warto uzgodnić, kontaktując się wcześniej z tartakiem. Każdego dnia pracy maszyn tartacznych tworzony jest odpad drzewny, natomiast aby były to zrzyny w określonej formie, z wybranego gatunku drzew, potrzebne może być indywidualne zamówienie na mniejszą lub większą partię.