Consultor prowadzi wieloaspektową działalność w branży. Od 20 lat przyglądamy się rynkowi przetwórstwa drewna, dlatego nasza oferta stała się konkurencyjna i wielowymiarowa. Drewno od najdawniejszych czasów uchodzi za surowiec odgrywający niebagatelną rolę w produkcji mebli, w budownictwie, jest też wciąż popularnym surowcem energetycznym. Rozwijamy naszą działalność w kierunku potrzeb naszych Klientów – widzimy, że są oni zainteresowani także biomasą.

Od tartaku do produkcji biomasy

Taka strategia rozwojowa jest dla nas absolutnie naturalna, pod względem pracy z drewnem mamy olbrzymie doświadczenie. Drewno wielkowymiarowe sosnowe, stanowiące podstawę produkcji, zakupywane jest w Lasach Państwowych, w wyższych klasach grubości i jakości, z bieżących pozyskań nie zawiera posuszu, sinizny i murszu. Powstająca w procesie produkcji biomasa występuje jako zrzyny, trociny oraz kora.

Ponieważ dobro środowiska naturalnego nie jest nam obojętne, o czym świadczy choćby to, że skupujemy wyłącznie drewno z certyfikatem FSC, w ekologiczny sposób podchodzimy także do odpadów tartacznych. To one składają się na naszą ofertę biomasy, której odbiorcami są duże zakłady energetyczne i klienci indywidualni.

Zrównoważona oferta: tarcice oraz odpady tartaczne jako biomasa
Ofertę dotyczącą tarcic: sosnowych, świerkowych, dębowych i bali sosnowych uzupełniamy elementami zaliczanymi do biomasy.

  • Zrzyny tartaczne – przeznaczone do produkcji zrębki, wykorzystują je producenci płyt wiórowych lub przeznaczane są na opał.
  • Kora – czyli zewnętrzna część drewna o dużych wartościach energetycznych; po kompostowaniu ceniona jest w ogrodnictwie, ponieważ posada właściwości zakwaszające glebę. Ponadto stosowana jest także jako ściółka pod drzewka iglaste, tuje, róże, borówkę itp. Zapobiega wysychaniu gleby i występowaniu chwastów.
  • Trociny – najpowszechniejszy produkt uboczny obróbki drewna w tartaku, będący cennym surowcem paliwowym. Produkuje się z nich pellet, płyty wiórowe lub spala się w kotłowniach ekologicznych.
biomasa wyprodukowana w podlaskim tartaku Consultor

Biomasa

Białystok ceni ekologię

Biomasą nazywane są ulegające biodegradacji pozostałości i odpady powstające w wyniku prowadzenia działalności przez gałęzie przemysłu związane z leśnictwem i produkcją drewna. W procesie je spalania wytwarzane jest ciepło, przetwarzane później na inne rodzaje energii (na przykład elektryczną) i wykorzystywane przez inne branże, które doceniają to, że:

  • spalanie biomasy, zawierającej mniejsze ilości siarki niż paliw kopalne, jest korzystniejsze dla środowiska naturalnego,
  • pozwala na ograniczenie emisji CO2 do atmosfery, ponieważ ma korzystniejszy bilans jego spalania,
  • biomasa jest równomiernie rozmieszczona w przestrzeni geograficznej, co pozwala na zaoszczędzenie na kosztach transportu.

Sektor biomasy z roku na rok rozwija się coraz dynamiczniej i wspierany jest dyrektywami unijnymi. Przemysł energetyczny, także polski, ma obowiązek używania biomasy jako paliwa w procesie współspalania – więcej piszemy o tym we wpisie Kilka uwag o polskim rynku biomasy.

Biomasa dla dbających o środowisko

Przedsiębiorców z branży energetycznej i klientów indywidualnych z Białegostoku i okolic, zainteresowanych wykorzystaniem biomasy, zapraszamy do kontaktu. W naszym dziale handlowym uzyskać można wszystkie niezbędne informacje dotyczące możliwości nabycia trocin, kory czy zrzyn tartacznych.