To prestiżowe odznaczenie uzyskało nieco ponad 20 tys. firm z branży drzewnej. Przeczytaj, dlaczego jest ono istotne również dla nas.

Meksykańska organizacja Forest Stewardship Council, funkcjonująca pod skróconą nazwą FSC, została założona w roku 1993. Jej działalność początkowo dedykowana była ochronie lasów tropikalnych. Ewoluowała natomiast w stronę popularyzowania promowanego przez nią sposobu zrównoważonego zarządzania lasami, by ostatecznie skupić się na certyfikacji gospodarki leśnej na całym świecie.

Filary certyfikowania w systemie FSC

Aktualnie podstawa uzyskania tego certyfikatu, przyznawanego na okres 5 lat, obejmuje 3 dziedziny:

 1. Spełnienie standardów dotyczących gospodarowania areałami leśnymi oraz przejścia audytu oceniającego zgodność faktycznego sposoby prowadzenia gospodarki leśnej z formalnymi wytycznymi.
  Przywołajmy w tym miejscu 10 zasad, których przestrzegania wymaga Forest Stewardship Council:

  • Respektowanie zasad i przepisów prawnych zatwierdzonych przez organizację
  • Przestrzeganie odpowiedzialności związanej z tytułami i prawami własności
  • Honorowanie praw rdzennej ludności
  • Współpracowanie ze społeczeństwem i dbanie o prawa pracowników
  • Czerpanie korzyści z lasów
  • Oddziaływanie na środowisko w sposób odpowiedzialny
  • Opracowanie i systematyczne wdrażanie planu gospodarowania
  • Prowadzenie monitoringu i ewaluacji działań
  • Oszczędzanie zasobów leśnych o szczególnych walorach
  • Prowadzenie plantacji
 2. Poddawanie kontroli produktów, które wytwarzają firmy zajmujące się przetwórstwem produktów pochodzenia leśnego,
 3. Przestrzeganie zasad posługiwania się logo certyfikatu umieszczanego na produktach wytworzonych z drewna pochodzącego z lasów, którym przyznano certyfikat.

Świadectwo FSC przyznawane drewnu kontrolowanemu (controlled wood) oznacza, że drewno:

 • nie zostało pozyskane w sposób nielegalny lub godzący w interesy lokalnej ludności,
 • nie pochodzi z obszarów cennych przyrodniczo oraz społecznie (przykładem są tu lasy w dorzeczu Amazonki),
 • nie zostało pozyskane z drzew genetycznie zmodyfikowanych.

Certyfikat obejmuje etap pozyskiwania surowca, a więc początek łańcucha produkcji produktów leśnych takich jak: meble, okrycia podłogowe, stolarka otworowa, papier czy instrumenty muzyczne. Oznaczenie to ma 3 typy:

 • FSC Pure („czyste”) – przysługuje produktom, które w 100% wytworzone zostały z surowców certyfikowanych przez FSC;
 • FSC Mixed Suorces („mieszane”) – co oznacza, że min. 70% surowca wykorzystanego do produkcji pochodziło z upraw certyfikowanych; pozostała część natomiast ma status „drewna kontrolowanego”, czyli takiego, które nie posiada certyfikatu, ale spełnia minimalne kryteria, co znaczy, że pochodzi z legalnych upraw charakteryzujących się dobrym zarządzeniem lasami;
 • FSC Recycled („z recyklingu”) – znaczy to, że min. 85% surowca użytego do produkcji pochodziło z recyklingu.

Szczycimy się tym, że tylko drewno, które może być wykorzystane w tak przyjazny dla środowiska sposób, trafia do naszego skupu.

Certyfikacja FSC w Polsce

Polska jest piątym na świecie (po Kanadzie, Rosji, Stanach Zjednoczonych i Szwecji) krajem pod względem wielkości powierzchni lasów certyfikowanych przez FSC, w którym – według danych z roku 2012 – 631 firm, którym przysługiwał certyfikat. W systemie FSC certyfikowana jest większość jednostek należących do Lasów Państwowych. Logo organizacji mogą posługiwać się tylko te, które:

 • pomyślenie przeszły audyt prowadzony przez organizację,
 • prowadzą gospodarkę leśną uwzględniając normy prawne obowiązujące w kraju, jak też międzynarodowe traktaty i porozumienia z tego zakresu,
 • realizują 10 bazowych zasad FSC.

Las, któremu przyznana zostanie akredytacja musi spełniać określone warunki zawarte w 10 kategoriach, pozwalających ocenić, czy zarządzany jest on w zrównoważony sposób. Oznacza to, że:

 • występują w nim drzewa i młode, i stare,
 • w miejsce drzew wycinanych sadzone są nowe,
 • flora i fauna podlegają ochronie,
 • drzewa martwe rozkładają się w sposób naturalny.

Z powodów ekonomicznych ciągle jeszcze występują lasy niecertyfikowane. Drzewa wycina się w nich tanim kosztem, czyli prowadzi się wycinkę zupełną, która prowadzi do zastąpienia lasu pustkowiem, na którym trudno przywrócić pierwotne zalesienie. Odsadzane drzewa są tu podatniejsze na choroby. Tymczasem w lasach certyfikowanych drewno pozyskiwane jest w sposób kontrolowany, dlatego jest nieco droższe.

O pozyskiwanie zasobów leśny z certyfikatem ubiegać się mogą:

 • tartaki,
 • dystrybutorzy drewna i produktów pochodzących z lasów,
 • producenci wyrobów stolarskich i ciesielskich typu konstrukcyjnego,
 • producenci mebli,
 • producenci opakowań wykonywanych z drewna,
 • wytwórnie sklejek, płyt pilśniowych, wiórowych,
 • zakłady papiernicze.
Las certyfikowany logiem FSC w Polsce

Las z certyfikatem FSC

Unijne przepisy w zakresie handlu produktami pochodzenia leśnego

By produkty drzewne mogły być w Unii Europejskiej swobodnie produkowane, przetwarzane i przewożone w swobodny sposób, muszą podlegać jednolitym wymaganiom i normom – także tym związanym z ekologią. Unia wymaga od producentów oraz dystrybutorów przestrzeganie procedur, umożliwiających na przykład identyfikację źródła pochodzenia drewna, co ma przeciwdziałać nielegalnej wycince i ochronie lasów. Od 2002 roku kwestiom tym przyglądał się Parlament Unii Europejskiej. Skutkiem tego jest aktualnie obowiązujące Rozporządzenie UE nr 995/2010, które weszło w życie 20 października 2010 roku. Norma ta przewiduje sankcje za nieprzestrzeganie opisanych w niej obowiązków nałożonych odgórnie na podmioty obracające drewnem i jego produktami. Przepisy te doprowadziły do tego, że większość lasów na terenie UE spełnia warunki akredytacji. Sytuacja przedstawia się inaczej w krajach sąsiadujących.

Znaczenie świadectwa FSC

Certyfikat FSC coraz częściej są doceniane przez klientów i wymagane przez kontrahentów, którzy chcą mieć pewność, że produkty, które kupują nie wpływają negatywnie na stan środowiska naturalnego.

Dlatego w surowiec okrągły zapatrujemy się ze źródeł objętych certyfikatem FSC. Dzięki temu nasze produkty, stają się konkurencyjne, a nasze przedsiębiorstwo podnosi swoją wartość rynkową.


Informacje pochodzą z: