Rynek drzewny, obejmujący surowiec drzewny i materiały produkty końcowego, jest regulowany poprzez szereg czynników mikro- i makroekonomicznych, oddziałujących krótko- i długofalowo. Tartak Consultor zajmuje się nie tylko produkcją i sprzedażą tarcicy oraz biomasy. Aktywnie działamy również na rynku drzewnym. Prowadzimy skup drewna sosnowego oraz innych gatunków iglastych i liściastych. Dziś dla zainteresowanych przedstawiamy krótki zarys polskiego rynku drewna i jego aktualną kondycję.

Struktura własnościowa polskich lasów

Powierzchnia lasów w Polsce systematycznie rośnie. W połowie ubiegłego stulecia ich obszar obejmował około 20 proc. kraju. Dziś zalesiona jest niemal jedna trzecia powierzchni Polski, lasy obejmują swoją powierzchnią 9,1 mln hektarów. Daje to nam czwarte miejsce w Europie.
Do kogo należą polskie lasy? Prym wiedzie państwo polskie– lasy publiczne, będące pod nadzorem organizacji Lasy Państwowe, stanowią 78% wszystkich terenów zalesionych.

Dalej własność drzewostanów kształtuje się następująco:

  • 17% – osoby prywatne,
  • 2% – parki narodowe,
  • 1% – gminy,
  • 1% – pozostałe podmioty Skarbu Państwa,
  • 1% – pozostałe prywatne.

Tartak Consultor pozyskuje surowiec okrągły zarówno z Lasów Państwowych, jak od prywatnych właścicieli. Nasz punkt skupu drewna (sosnowego, świerkowego, dębowego) nastawiony jest na pozyskiwanie najlepszego możliwego surowca drzewnego, by oferować tarcicę najwyższej jakości.

Dostawcy, ceny, zapotrzebowanie

Największym dostawcą surowca drzewnego w Polsce są Lasy Państwowe. Z ich zasobów pochodzi ponad 90% drewna, które zaspokaja zapotrzebowanie krajowego przemysłu i gospodarstw domowych. Ceny drewna rosną z roku na rok, pomimo tego, że coraz więcej surowca trafia na rynek. W latach 2014-2015 produkcja tarcicy wzrosła z 3,7 do 4,8 mln m3, a drewna okrągłego – z 32,7 do 41,4 mln. W latach 1990-2015 ilość pozyskanego drewna wzrosła ponad dwa razy, do poziomu 38,5 mln m3.

Odpowiada za to m.in. wzrastający popyt na tarcicę w branży meblarskiej. W 2016 roku łączna wartość sprzedaży mebli (na rynku krajowym i w eksporcie) wyniosła 15,2 mld złotych, z czego 5,6 mld to obrót krajowy, a 9,6 mld – eksport. O ile na przestrzeni lat 2009-2016 wartość rynku krajowego spadła, tak eksport wzrósł od 2009 r o 4,4 mld złotych. Polskie meble są cenione poza naszymi granicami i znajdują szerokie grono nabywców. Prognozy ekspertów oraz producentów na rynku meblarskim przewidują dalszy wzrost wartości produkcji.

piękny polski las

Rosną też ceny. W 2017 roku stawki za metr sześcienny drewna poszybowały w górę, osiągając rekordowo wysoki pułap. W I kwartale 2017 za 1 m3 drewna sosnowego W0 trzeba było zapłacić Lasom Państwowym 260 zł, podczas gdy 4 lata wcześniej, w 2013 – 220 zł. W przypadku drewna dębowego W0 cena w I kwartale bieżącego roku osiągnęła poziom 717 zł – o 233 złote więcej niż w 2014.
Przemysł leśno-drzewny na tle polskiej gospodarki

Można powiedzieć, że nasz kraj drewnem stoi. Polska zajmuje wysoką pozycję w świecie w branży meblarskiej. W produkcji mebli zajmujemy 10 miejsce w skali globu, jesteśmy również 4. największym eksporterem mebli. Wartość eksportu wynosi corocznie około 45 mld. Przekłada się to na 10-procentowy udział w całości krajowego eksportu, a PKB wypracowywane w sektorze drzewnym i leśnym wynosi 2%. Wdrażane są nowoczesne technologie w zakresie pozyskiwania i obróbki surowca drzewnego i czynione są coraz to nowe inwestycje – począwszy od transformacji ustrojowej w ubiegłym wieku, kapitał zagraniczny zainwestował w przemysł leśno-drzewny ponad 30 mld złotych.

Consultor – zapraszamy do skupu drewna sosnowego i innych gatunków

Jesteśmy częścią rynku leśno-drzewnego i aktywnie go współtworzymy. Tak jak rynek – rozwijamy się, inwestujemy w nowe technologie i rozwój. Zachęcamy wszystkich związanych z przemysłem drzewnym do skorzystania z naszej oferty.