W branży meblowej drewno dębowe jest uznawane za jedno z bardziej wartościowych. Ze względu na swoje parametry jest zaliczane do drewna wysokiej klasy, co znajduje odzwierciedlenie również w jego cenie. Niemniej w celu osiągnięcia produktu najlepszej jakości podczas wytwarzania tarcicy dębowej producent musi wykazać się dużą starannością.

Tarcica dębowa – producent i jego oferta

W ofercie tarcicy dębowej liczy się jakość, różnorodność półfabrykatu a przede wszystkim dopasowanym do potrzeb. W przypadku tarcicy dębowej producentów czeka pewne wyzwanie ze względu na niejednorodność drewna dębowego.

Jakość zależy od metod wytwarzania, o których więcej w kolejnym akapicie. Z kolei za różnorodnością oferty kryją się m.in. różne klasy drewna, poziom wilgotności oraz rozmiary pod względem grubości i przekroju.

Istnieje kilka podziałów tarcicy dębowej na klasy. Podział na klasy przewidziany tuż po przetarciu kłód przewiduje trzy kategorie ze względu na grubość (25, 30, 38 mm). Kolejny trzystopniowy podział następuje po zakończeniu suszenia tarcicy. Tu uwzględnia się wady widoczne na płaszczyzny tarcicy. Najwięcej klas, bo aż 6, przewiduje norma EN 975-1, gdzie najwyższa klasa jest pozbawiona wad, rdzenia oraz silnego błyszczu.

Im niższa klasa tym uwzględnia się kolejne wady, ich nasilenie, coraz większe sęki i spękania na powierzchni. W ostatniej klasie dopuszcza się też widoczność rdzenia.

W selekcji tarcicy dębowej producent musi zwrócić uwagę na jej przeznaczenie. Za dopasowanie materiału do zamówienia ze strony producenta odpowiada wykwalifikowany brakarz. Dzięki jego działaniom w tartaku lub składzie drewna można znaleźć tarcicę do różnych zastosowań.

drewno dębowe

Wytwarzanie tarcicy dębowej – producent wobec technologii

W trosce o konkurencyjność na rynku producenci tarcicy dębowej dbają o to, by wytwarzany przez nich materiał cechowała wysoka jakość. O tej zaś decyduje przede wszystkim podstawowy materiał czyli drewno. Polscy producenci mają dostęp do dobrej jakości drewna krajowego od Lasów Państwowych oraz prywatnych dostawców.

W ostatnim wypadku dobry producent musi zadbać, by pochodziło ono z certyfikowanych hodowli (legitymujących się certyfikatem FSC). Posiadanie przez dostawcę certyfikatu oznacza, że jego hodowla spełnia normy gospodarki drzewnej i jest przyjazna dla środowiska. Kolejne dostawy do tartaku muszą być jednak dodatkowo kontrolowane przez pracowników.

Przygotowaną tarcicę dębową producent musi poddać sezonowaniu, które zwiększa łatwość obróbki drewna, wpływa na jego piękny kolor i zachowanie przez drewno właściwej struktury. W przypadku tarcicy dębowej proces ten trwa szczególnie długo i stanowi ważny wstęp do tzw. suszenia technicznego.

Ostatnim procesem, który ma wpływ na jakość tarcicy jest jej przechowywanie, które zapobiega powstawaniu wad wpływających na wachlarz zastosowań tarcicy. Jeżeli chodzi o tarcicę dębową producent musi chronić ją przed powstawaniem sinizny i przed atakowaniem przez owady. W tym celu konieczne jest przechowywanie na specjalnych przekładach w miejscu o dobrej cyrkulacji powietrza.

Tak jak przy innych półfabrykatach, tak i w przypadku tarcicy dębowej producent i stosowane przez niego zabiegi spełniają kluczową rolę w dostarczeniu materiału spełniającego różne wymagania. Podjęte przez niego działania zapewnią atrakcyjny produkt finalny pod warunkiem zachowania należytej staranności.