Drewno narażone jest na wpływ różnego typu czynników. Niektóre powodują powstawanie wad tego surowca – pisaliśmy o nich na naszym formowym blogu w artykułach:

W tym wpisie zajmiemy się sposobami uchronienia tarcicy przed wpływem czynników zewnętrznych. Polskie normy w tym zakresie określone zostały w dokumentach:

 • PN-C-04906:2000 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania,
 • PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

Kilka słów o środkach ochrony drewna

Drewno, z którego wykonuje się elementy konstrukcyjne powinno być doskonale zabezpieczane przed działaniem:

 • grzybów, które – bytując na tarcicach – obniżają jej wartość i przydatność do celów budowlanych,
 • owadów, które drążą w tkance drewna chodniki zwane korytarzami; ich powstanie pogarsza strukturę surowca, obniża wytrzymałość i walory estetyczny widocznych elementów dekoracyjnych.

Zgodnie z obowiązującą normą, drewno o przeznaczeniu konstrukcyjnym musi być poddane działaniu określonych środków prewencyjnych, które omawiamy poniżej.

1. Środki ochrony tarcicy przed grzybami i owadami

Drewno przed grzybami i owadami chronią specjalistyczne impregnaty o działaniu owadobójczym. Nowe drewno zabezpiecza się poprzez zanurzenie w odpowiednio dobranym preparacie. Natomiast istniejące już konstrukcje impregnuje się poprzez nakładanie preparatu (smarowanie) zgodnie z instrukcją przygotowaną przez producenta. Służą temu środki takie jak:

 • FUNGITOX NP,
 • FOBOS M2,
 • inne atestowane.

Ich składniki komponowane są w taki sposób, by jak najgłębiej penetrowały tkanki drewna, nie wchodząc w reakcje z metalowymi elementami stosowanymi do łączenia poszczególnych elementów na dużych powierzchniach.

WAŻNE:

 • środki owadobójcze muszą być materiałami niezapalnymi. Taki impregnat zastosowany na elementy konstrukcyjne dachu i stropu powinien zapewniać im 30-minutową odporność ogniową;
 • impregnat musi mieć przyznany atest, zezwalający na to, by stosować go w miejscach użyteczności publicznej.

2. Impregnaty zabezpieczające produkty tartaczne przed wilgocią, sinizną i pleśnieniem

Materiał tartaczny wykorzystywane do tworzenia konstrukcji wymaga zabezpieczania przed wilgocią na wszystkich etapach ich powstawania. Należy tu zwrócić uwagę, by:

 • wszystkie części drewniane i drewnopochodne wymagają zastosowania środków przeciwdziałających bezpośredniemu wchłanianiu przez nie wody z elementów budynku oraz innych elementów, z którymi się stykają; wykorzystuje się do tego izolacje przeciwwilgociowe;
 • impregnaty antywilgociowe stosowane na konstrukcje z drewna były dostosowane do rodzaju konstrukcji, materiałów, z których została wykonana oraz warunków środowiskowych, w których będzie ona eksploatowana;
 • środki, których użyjemy do zabezpieczenia przed wilgocią konstrukcji wykonanych z drewna i znajdujących się wewnątrz budynku, mogły być stosowane bez szkody dla zdrowia przebywających tam na stałe osób.
składowanie produktów tarcicowych w podlaskim tartaku

Produkty tarcicowe

3. Środki zabezpieczające tarcicę przed działaniem ognia

Środki, które wykorzystywane są jako zabezpieczające przeciwogniowo, wymagają atestów wydawanych przez Instytut Techniki Budowlanej. Dodać  trzeba ponadto, że zasady używania tego typu impregnatów określane są przez instrukcje technologiczne konsultowane z odpowiednią instytucją prowadzącą działalność naukowo-badawczą.

4. Impregnaty przeciwdziałające korozji biologicznej drewna

W ten sposób zaimpregnowane powinny być wszystkie drewniane elementy wykorzystywane na potrzeby budownictwa. Ich jakość określają normy państwowe lub instrukcje sygnowane przez Instytut Techniki Budowlanej. Chemiczne środki zabezpieczające przed korozją typu biologicznego nie mogą powodować korozji na metalowych częściach łączących.

Ponadto drewno musi być:

5. Odpowiednio składowane

Właściwe składowanie tarcicy przyczynia się do ograniczenia negatywnego wpływu różnych czynników zewnętrznych. Trzeba przestrzegać tu 3 zasad:

 • składować tarcicę na twardym, poziomym podłożu odizolowanym za pomocą folii,
 • zachować odległość od podłoża nie mniejszą niż 20 cm,
 • materiał tartaczny wymaga przechowywania w pozycji poziomej
 • podkładki wykorzystywane do oddzielania poszczególnych elementów muszą być równomiernie rozłożone, w sposób, który nie doprowadzi do powstania odkształceń.

Stosując wymienione tu środki ograniczamy wpływ niekorzystnych czynników na nasze tarcice. Dodatkowo dbamy o to, by przechowywać je w najefektywniejszy sposób.