W pierwszej części tekstu: „14 cech drewna istotnych ze względów konstrukcyjnych, cz. 1 (od 1 do 7)” omówiliśmy część cech drewna wpływających na możliwości jego konstrukcyjnego zastosowania oraz przywołaliśmy stosowne i obowiązujące w kraju normy. Przechodzimy teraz do kolejnych właściwości.

Co jeszcze bierzemy pod uwagę, wybierając drewno przeznaczone do budownictwa

8. WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA ELEMENTÓW TARCICOWYCH

Wskaźniki ten oznacza stosunek wytrzymałości do ciężaru własnego, a także do sprężystości. Przykładowo:

 • drewno wykazuje wytrzymałość na rozciąganie podłużne rzędu 90-150 MPa,
 • sprężystość podłużna drewna według modułu Younga w przypadku drewna bezsęcznego charakteryzuje duża wartość sięgająca 12-13 GPa, a w przypadku tarcicy konstrukcyjnej 9-10 GPa, co wypada korzystnie przy parametrze  2,5 GPa dla PCV.

9. DUŻA UDARNOŚĆ

Udarność oznacza odporność na uderzenia, obrazuje też wytrzymałość względem obciążeń typu dynamicznego. Popularne w stolarce budowlanej gatunki charakteryzują się następującymi parametrami:

 • świerk i sosna– średnia udarność na poziomie 40-70kJ/m2.

10. DOBRA IZOLACJA TERMICZNA DREWNA

Drewno wykazuje wysoką izolacyjność cieplną mierzoną w poprzek włókien. Wartości te przedstawiają się następująco:

 • w przypadku tarcicy w stanie powietrzno-suchym: 0,13-0,47 W/mK,
 • dla tarcicy sosnowej: 0,163 W/mK.

Ponadto, odporne na działanie promieniowania cieplnego, drewno ma niskie przewodnictwo cieplne, co pozwala na tworzenie warstwy o charakterze izolującym.

11. ŁATWOŚĆ PRACY Z DREWNEM

Z drewnem pracuje się łatwo i szybko, wpływ na to mają:

 • możliwość wykorzystywania powszechnie dostępnych narzędzi, a nawet niespecjalistycznych urządzeń,
  podatność na połączenia za pomocą kleju, będącego spoiwem wykraczającym do łączenia całych powierzchni, jak i poszczególnych części i innych łatwo dostępnych i nieskomplikowanych w
 • obsłudze elementów jak: wielogwoździowe lub kolczaste płytki, tradycyjne gwoździe, wkręty, innego typu punktowe łączniki,
 • niezależność prowadzonych robót od warunków pogodowych latem i zimą,
 • praktycznie dowolne nadawanie kształtu, formy domu, który powstaje w miarę szybko i ma solidną budowę.

12. ZNACZNEGO STOPNIA ODPORNOŚĆ NA WPŁYW WIĘKSZOŚCI ZWIĄZKOW CHEMICZNYCH

dom z bali sosnowych oraz tarcicy sosnowej

Drewniany dom

13. SPORE MOŻLIWOŚCI ZABEZPIECZENIA PRZED KOROZJĄ

Opracowane doskonałej jakości środki w postaci impregnatów przedłużające żywotność drewna poprzez zwiększenie jego odporności na działanie bakterii, grzybów, pleśni czy owadów. Więcej na ten temat w artykule: „Podstawowe zasady chronienia produktów tarcicowych przed wpływem niekorzystnych czynników atmosferycznych„.

14. EKOLOGICZNOŚĆ WYROBÓW TARCICOWYCH

Drewniane konstrukcje ulegają rozbiórce i recyklingowi, są przyjazne dla środowiska naturalnego.

PODSUMOWANIE WYMOGÓW STAWIANYCH TARCICY KONSTRUKCYJNEJ

Po pierwsze drewno takie musi spełniać normy określone na stopniu państwowym. Poza tym:

 • konstrukcje drewniane lub ich elementy powinno się wykonywać z drewna świerku, sosny, w szczególnych – z technicznego punktu wodzenia uzasadnionych – przypadkach można zastosować tarcicę jodłową lub modrzewiową albo pozyskaną z innych gatunków;
 • pod względem wytrzymałości na zginanie dopuszczane jest wykorzystywanie tarcicy z klas: K39, K33, K27;
 • poza klasyfikacją dotyczącą wytrzymałości wykorzystywać można deski o grubości do 25 mm, łaty o szerokości mniejszej niż 75 mm oraz krawędziaki i belki z sortymentu tarcicy ogólnego pochodzenia.

W drewnie mieszka się komfortowo

Ponadto drewno jest również przyjazne dla organizmu człowieka, ponieważ:

 • pochłaniania szkodliwe promieniowanie, wytwarzane przez wszechobecne w naszym otoczeniu urządzenia elektryczne,
 • nie posiada ładunków elektrostatycznych, dzięki czemu nie przyciąga zanieczyszczeń.

W kolejnym wpisie omówimy zalety poszczególnych tarcic, polecamy do przeczytania na naszym firmowym blogu: