Tarcica

Tarcica to główny surowiec wykorzystywany w branży drzewnej. Jest to ogólne określenie asortymentu drzewnego powstałego w wyniku przecierania drewna okrągłego przy wykorzystaniu pilarek o zróżnicowanej liczbie pracujących równocześnie pił. To, jaką tarcicę zamawiają u nas Klienci, zależy od specyfiki ich działalności.


Bazowy podział tarcic

Tarcica jest drewnem całkowicie lub częściowo obrobionym. Biorąc pod uwagę stopień obróbki wyróżnia się:

 • tarcicę nieobrzynaną, czyli taką, którą poddano jednokrotnemu (na ostro) przetarciu na trakach, w wyniku czego otrzymano obrobione dwie powierzchnie równoległe oraz obłe (bez obróbki) powierzchnie boczne;
 • tarcicę obrzynaną, czyli posiadającą obrobione cztery płaszczyzny, a także krawędzie czoła. Powstaje w wyniku:
  • dwukrotnego przetarcia: najpierw odcinany jest materiał boczny i formowane jest pryzma, która następnie, po obróceniu o kąt 90 stopni, przecierana jest ponownie;
  • z przetarcia na ostro, a w następnej kolejności obrzynania równoległego do wzdłużnej osi.
 • tarcicę zbieżyście obrzynaną, która po przetarciu na ostro obrzynana jest nierównolegle do wzdłużnej osi;
 • tarcicowy materiał obliniasty, czyli taki, w którym na narożnych częściach przekrojów poprzecznych pozostały oflisy lub obliny, będące elementami obwodu okrąglaka.

W zależności od tego, czy tak powstały produkt poddany był procesowi suszenia do wilgotności 8-12%, dostępne są:

 • tarcica sucha,
 • tarcica mokra.

Na podstawie obowiązujących w naszym kraju norm – Polskich Norm, oznaczanych symbolem PN, wydawanych i kontrolowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) – sortyment tarcicy obrzynanej z gatunków iglastych wyodrębniany jest ze względu na – podawane w milimetrach – wymiary otrzymywanych w procesie produkcji elementów, którymi są:

 • deski o grubości 19-45×75-250,
 • bale o grubości 50-100×100-250,
 • listwy o przekroju porzecznym 12/24 do 29/70,
 • łaty o przekroju poprzecznym 38/63 do 75/140,
 • krawędziaki o przekroju 100/100 do 175/175,
 • belki o przekroju 200/200 do 275/275.

Normy wymiarowe elementów wytwarzanych z gatunków liściastych są zbliżone. Wszystkie niestandardowe elementy powstają w drodze indywidualnych ustaleń.

Elementy tarcicowe mogą byś produkowane w zasadzie z dowolnego rodzaju drewna. Wyróżnimy wtedy (suchą lub mokrą, obrzynaną lub nieobrzynaną):

 • tarcicę iglastą
 • tarcicę liściastą.

Najlepsze produkty obróbki tartacznej używane są do tworzenia drzwi i okien, tarcice niższej jakości przeznacza się na potrzeby przemysłu budowlanego i papierniczego.


Naszą ofertę przygotowujemy zgodnie z normami

W codziennej pracy towarzyszą nam szczegółowe wytyczne określane przez polskie normy. W przypadku produktów tartacznych z naszej oferty stosujemy:

 • PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy;
 • PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

Uważamy, że normy są po to, by ułatwiać nam pracę i kontakty z partnerami biznesowymi. Przestrzegamy ich, ponieważ zależy nam na jakości naszej oferty, za co jesteśmy cenieni w branży. Więcej o normach przeczytać można na naszym firmowym blogu w artykule:  Klika słów o właściwościach drewna jako surowca przemysłowego.


Podlasie gwarantuje doskonałe gatunkowo wyroby tarcicowe

Na terenie Podlasia, gdzie produkowane są nasze tarcice i skąd skupowane jest drewno wykorzystywane do ich wytworzenia, rosną dorodne, zdrowe drzewa, którym sprzyjają warunki środowiskowe oraz klimatyczne północno-wschodniej Polski. Dlatego jesteśmy pewni, że do naszego tartaku trafia surowiec wysokiej jakości. Dzięki temu naszym Kontrahentom gwarantujemy, że właśnie u nas nabędą równie wysokiej jakości produkty.

Składowanie

Naszą tarcicę składujemy i przechowujemy w odpowiednio do tego przystosowanych miejscach. Dokładamy wielu starań, by nasz skład zapewniał drewnu optymalne warunki.

Jakość

Nasze produkty weryfikowane są pod kątem technicznym. Sprawdzamy pomiary, utrzymanie grubości oraz wilgotność, a następnie sortujemy tarcicę według konkretnych klas jakości.


W zależności od potrzeb i przeznaczenia: tarcica sosnowa, świerkowa, dębowa – wybierz z oferty Consultora

Przedsiębiorstwa zainteresowane zakupem tarcicy sosnowej, świerkowej czy dębowej zapraszamy do kontaktu. Przygotujemy Państwu konkurencyjną ofertę, zaproponujemy dogodne warunki współpracy w zakresie produkcji i odstawy. Współpraca z nami może być tylko udana.