Przez lata pracy w branży drzewnej o tarcicach dowiedzieliśmy się już wszystkiego – praktycznie: w codziennej pracy, oraz teoretycznie – zapoznając się z adekwatnymi normami obowiązującymi w naszym kraju. Zebraliśmy je w jednym miejscu, by także nasi Klienci mogli mieć do nich dostęp.

Standardy ogólne dla tarcicy produkowanej w tartakach

O jakości produktów powstających w tartaku świadczy także ich powtarzalność. By ją zachować, opracowano szczegółowe normy przedmiotowe, ułatwiające porozumienie między nabywcą i producentem – dzięki nimi obie strony wiedzą, czego dokładnie dotyczą ich transakcje.

Normy polskie:

 • PN-92/D-02002: Surowiec drzewny. Podział, terminologia i symbole
 • PN-92/D-95000: Surowiec drzewny. Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie
 • PN-75/D-96000: Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia

Normy polskie wprowadzające normy europejskie:

 • PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy
 • PN_EN_1313_1_2010_U Drewno okrągłe i tarcica. Dopuszczalne odchyłki i zalecane wymiary. Część 1: Tarcica iglasta
 • PN_EN_975_1_2009_AC_2010_U Tarcica. Klasyfikacja drewna liściastego na podstawie wyglądu. Część 1: Dąb i buk
 • PN_EN_1315_2010_U Klasyfikacja wymiarowa drewna okrągłego

Polskie normy dotyczące defektów tarcicy

 • PN-66/D-01100 Wady drewna,
 • PN-79/D-01011 Drewno okrągłe.

logotyp charakteryzujący tartak

Normy dla tarcicy konstrukcyjnej

Inny rodzaj norm opracowano ze względu na bezpieczeństwo stosowania konstrukcyjnego elementów drewnianych, które cieszą się niesłabnącą popularnością w budownictwie – niezależnie od warunków geograficznych.

Polskie normy:

 • PN-EN 336:2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchyłki dopuszczalne
 • PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości
 • PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej wytrzymałościowo metodą maszynową oraz dla maszyn sortujących
 • PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi
 • PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Polskie normy wprowadzające normy europejskie:

 • PN_EN_338_2011 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymałości
 • PN_EN_1912_2012_U Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. Wizualny podział na klasy i gatunki
 • PN_EN_384_2011 Drewno konstrukcyjne. Oznaczanie wartości charakterystycznych właściwości mechanicznych i gęstości
 • PN_EN_408_A1_2012_U_KOLOR Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczanie niektórych właściwości fizycznych i mechanicznych
 • PN_EN_14081_1_A1_2011_U Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym sortowane wytrzymałościowo. Część 1: Wymagania ogólne
 • PN_EN_14081_2_2010_U Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym sortowane wytrzymałościowo. Część 2: Sortowanie maszynowe; wymagania dodatkowe dotyczące wstępnych badań typu
 • PN_EN_14081_3_2012_U Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym sortowane wytrzymałościowo. Część 3: Sortowanie maszynowe: wymagania dodatkowe dotyczące zakładowej kontroli produkcji
 • PN_EN_408_2010_U_KOLOR Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczanie niektórych właściwości fizycznych i mechanicznych
 • PN-EN 15497_2014-06E_KOLOR Konstrukcyjne drewno lite łączone na złącza klinowe Wymagania jakościowe i minimalne wymagania produkcyjne
 • PN_EN_12490_2010_U Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Drewno lite zabezpieczone środkiem ochrony. Oznaczanie wnikania i retencji oleju kreozotowego w zabezpieczonym drewnie
 • PN-EN 16449_2014-06E Drewno i materiały drewnopochodne. Obliczanie zawartości węgla biogenicznego w drewnie i przeliczanie na ilość dwutlenku węgla

Dla drewna szczególnego przeznaczenia:

 • PN_EN_13145_A1_2012_U Kolejnictwo. Tor. Podkłady i podrozjazdnice drewniane

Normy dotyczące ochrony i trwałości drewna

Polskie:

 • PN-C-04906:2000 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania
 • PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna

Polskie uwzględniające wytyczne europejskie:

 • PN_EN_12490_2012 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Drewno lite nasycone środkiem ochrony Oznaczanie wnikania i retencji kreozotu w nasyconym drewnie
 • PN-EN 335_2013-07P Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Klasy użytkowania: definicje, zastosowanie do drewna litego i materiałów drewnopochodnych

Standaryzacja dopuszczonego do obrotu handlowego i użytku budowlanego materiału drewnianego jest z wielu względów istotna. Warto wiedzieć, czego dotyczy. Warto też z tej wiedzy korzystać.