Drewno certyfikowane CE

Drewno certyfikowane to surowiec o zweryfikowanej jakości i cechach, które pozwalają na jego bezpieczne wykorzystywanie tak w dużych inwestycjach, jak i w budownictwie jednorodzinnym czy przeznaczonym do użytku przydomowego.

Certyfikacja CE w przepisach

Zgodnie z przepisami unijnymi, od 2012 roku wprowadzane na rynek drewno o przeznaczeniu konstrukcyjnym musi posiadać oznaczenie CE (Conformité Européenne). Zostało ono wprowadzone w Unii Europejskiej jako międzynarodowy system zgodności ujednolicający wymogi stawiane poszczególnym produktom na terenie wszystkich państw Wspólnoty.

Dzięki temu, że nasz zakład posiada audytowany system Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP), możemy znakować drewno konstrukcyjne znakiem CE – to pozwala nam na bezproblemową współpracę międzynarodową i zgodną z przepisami sprzedaż drewna konstrukcyjnego Kontrahentom z całej Unii Eurpejskiej.

Certyfikowane drewno konstrukcyjne

Jako drewno konstrukcyjne kwalifikowane są te elementy, które mają grubość co najmniej 22 mm i przeznaczone są do budowy konstrukcji takich jak: konstrukcje dachowe, budownictwo szkieletowe, wiaty garażowe, pawilony, zadaszenia, altany, mosty. Oferujemy drewno:

  • CE konstrukcyjne sosnowe: C20, C24 oraz C35,
  • CE konstrukcyjne świerkowe: C18, C24, C30.

Spełnia ono normę PN-EN 14081-1+A1:2011 w zakresie wytrzymałości na zginanie, rozciąganie wzdłuż i w poprzek, a także sprężystości i gęstości.

Zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym – nasi specjaliści przedstawią szczegóły oferty.